DB__7021

Argjentina Grazhdani

Kosovo Country Director Swisscontact

[email protected]

Fisnik-Bajrami

Fisnik Bajrami

FEGO Project Manager

[email protected]

Blinera-Leci

Blinera Leci

Monitoring and Results Measurement Officer

[email protected]

Donika-Gashi

Donika Gashi

B2B Entrepreneurship Growth Lead Facilitator

[email protected]

MirishaheSYLA_FEGO NEW

Mirishahe Syla

Market Growth Facilitator

[email protected]

Egzon-Fejzullahu

Egzon Fejzullahu

Enterprise and B2B Entrepreneurship Growth Facilitator

[email protected]

DB__7045

Samir Shahini

Enterprise Growth Facilitator

[email protected]

Shegë-Shkodra

Shega Shkodra

Rural Tourism Facilitator and Communications

[email protected]

Zana-Ismajli

Zana Ismajli

Rural Tourism Lead Facilitator

[email protected]

DB__6838

Lindita Daka

Head of Finance & Administration

[email protected]

DB__2088X

Nazlije Geci Halimi

Accounting and HR Officer

[email protected]

DB__7023

Agim Malazogu

Logistics Support

[email protected]

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Punësimit dhe Mundësive të Rritjes (FEGO) synon të nxisë zhvillimin e sistemeve gjithëpërfshirëse të tregut në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në sektorët e veshjeve, mobiljeve dhe turizmit rural. Financuar nga SIDA, implementuar nga Swisscontact.