DB__7021

Argjentina Grazhdani

Drejtoreshë e Swisscontact për Kosovë

[email protected]

Fisnik-Bajrami

Fisnik Bajrami

Menaxher i Projektit FEGO

[email protected]

Blinera-Leci

Blinera Leci

Specialiste për Monitorim dhe Matje të Rezultateve

[email protected]

Donika-Gashi

Donika Gashi

Fasilituese Udhëheqëse për Sektorin e Ndërmarrësisë dhe B2B

[email protected]

Mirishahe Syla

Mirishahe Syla

Fasilituese për Rritje të Tregut

[email protected]

Egzon-Fejzullahu

Egzon Fejzullahu

Fasilitues për Rritje të Sektorit të Ndërmarrësisë dhe B2B

[email protected]

DB__7045

Samir Shahini

Fasilitues për Rritje të Ndërrmarësisë

[email protected]

Shegë-Shkodra

Shega Shkodra

Fasilitatore për Sektorin e Turizmit Rural dhe Koordinatore për Komunikim

[email protected]

Zana-Ismajli

Zana Ismajli

Fasilitatore Udhëheqëse për Sektorin e Turizmit Rural

[email protected]

DB__6838

Lindita Daka

Udhëheqëse për Financa dhe Administratë

[email protected]

DB__2088X

Nazlije Geci Halimi

Menaxhere e zyrës (Kontabilitet dhe HR)

[email protected]

DB__7023

Agim Malazogu

Logjistikë

[email protected]

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Punësimit dhe Mundësive të Rritjes (FEGO) synon të nxisë zhvillimin e sistemeve gjithëpërfshirëse të tregut në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në sektorët e veshjeve, mobiljeve dhe turizmit rural. Financuar nga SIDA, implementuar nga Swisscontact.