argjentina-grazhdani

Argjentina Grazhdani

Drejtoreshë e Swisscontact për Kosovë

Fisnik-Bajrami

Fisnik Bajrami

Menaxher i Projektit FEGO

Blinera-Leci

Blinera Leci

Zyrtare për Monitorim dhe Matje të Rezultateve

Donika-Gashi

Donika Gashi

Fasilituese Udhëheqëse për Sektorin e Ndërmarrësisë dhe B2B

Mirishahe Syla

Mirishahe Syla

Fasilituese për Rritje të Tregut

Egzon-Fejzullahu

Egzon Fejzullahu

Fasilitues për Rritje të Sektorit të Ndërmarrësisë dhe B2B

DB__7045

Samir Shahini

Fasilitues për Rritje të Ndërrmarësisë

Shegë-Shkodra

Shega Shkodra

Fasilitatore për Sektorin e Turizmit Rural dhe Koordinatore për Komunikim

Zana-Ismajli

Zana Ismajli

Fasilitatore Udhëheqëse për Sektorin e Turizmit Rural

DB__6838

Lindita Daka

Udhëheqëse për Financa dhe Administratë

Sadete-Sylejmani

Sadete Sylejmani

Menaxhere e Zyrës, Kontabilitet dhe Mbështetje e BNJ

DB__7023

Agim Malazogu

Logjistikë

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Punësimit dhe Mundësive të Rritjes (FEGO) synon të nxisë zhvillimin e sistemeve gjithëpërfshirëse të tregut në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në sektorët e veshjeve, mobiljeve dhe turizmit rural. Financuar nga SIDA, implementuar nga Swisscontact.