Rreth nesh

Nxitja e Mundësive të
Punësimit dhe Rritjes

Zbuloni më shumë

Çfarë bëjmë ne

Nxitja e Mundësive të
Punësimit dhe Rritjes

Zbuloni më shumë
Prev
Next

Rreth FEGO

Projekti Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes (FEGO) synon të nxisë tregun gjithëpërfshirës dhe
zhvillimin e sistemeve në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në veshje, mobilje dhe sektorët e turizmit rural.
Ky projekt financohet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar SIDA dhe implementohet nga Swisscontact.

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Punësimit dhe Mundësive të Rritjes (FEGO) synon të nxisë zhvillimin e sistemeve gjithëpërfshirëse të tregut në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në sektorët e veshjeve, mobiljeve dhe turizmit rural. Financuar nga SIDA, implementuar nga Swisscontact.