Rreth nesh

Nxitja e Mundësive të
Punësimit dhe Rritjes

Zbuloni më shumë

Çfarë bëjmë ne

Nxitja e Mundësive të
Punësimit dhe Rritjes

Zbuloni më shumë
Prev
Next

Rreth FEGO

Projekti Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes (FEGO) synon të gjenerojë punësim dhe të ardhura për gratë, burrat dhe të rinjtë, të cilët aktualisht jetojnë në varfëri dhe margjinalizim socio-ekonomik. FEGO në Kosovë financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim (SIDA) dhe zbatohet nga Swisscontact në Kosovë.

Histori suksesi

Nga Kosova në Londër: Lidhja e talenteve të modës së Kosovës me botën

Industria e mobilerisë në Kosovë bëhet globale në Panairin e Mobilerisë në Stokholm

Nxitja e ndryshimeve pozitive në partneritet me qeverisjen lokale në Ko POZITIVE NË PARTNERITET ME QEVERISJEN LOKALE NË KOSOVË

Nxitja e Mundësive të Punësimit dhe Rritjes

Projekti Nxitja e Punësimit dhe Mundësive të Rritjes (FEGO) synon të nxisë zhvillimin e sistemeve gjithëpërfshirëse të tregut në Kosovë për të gjeneruar vetëpunësim në sektorët e veshjeve, mobiljeve dhe turizmit rural. Financuar nga SIDA, implementuar nga Swisscontact.