argjentina-grazhdani

ARGJENTINA GRAZHDANI

Swisscontact Kosovo Direktor u zemlji Swisscontact

FisnikBajrami_bw

FISNIK BAJRAMI

Menadžer projekta FEGO

BlineraLeci_bw

BLINERA LECI

Službenik za praćenje i merenje rezultata

DonikaGashi_bw

DONIKA GASHI

Vodeći fasilitator za rast B2B preduzetništva

Mirishahe Syla

Mirishahe Syla

Facilitator rasta tržišta

EgzonFejzullahu_bw

EGZON FEJZULLAHU

Facilitator za rast preduzeća i B2B preduzetništva

DB__7045

Samir Shahini

Facilitator rasta preduzeća

ShegëShkodra_bw

SHEGA SHKODRA

Fasilitator ruralnog turizma i komunikacije

ZanaIsmajli_bw

ZANA ISMAJLI

Vodeći fasilitator ruralnog turizma

DB__6838

LINDITA DAKA

Šef za finansije i administraciju

SadeteSylejmani_bw

SADETE SYLEJMANI

Kancelarijski menadžer, računovodstvo i HR podrška

DB__7023

AGIM MALAZOGU

Logistička podrška

Podsticanje zapošljavanja i
mogućnosti rasta

Projekat Podsticanje mogućnosti zapošljavanja i rasta (FEGO) ima za cilj da podstakne razvoj inkluzivnog tržišnog sistema na Kosovu kako bi se stvorilo samozapošljavanje u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma. Finansira SIDA, implementira Svisscontact.