DB__7021

ARGJENTINA GRAZHDANI

Swisscontact Kosovo Direktor u zemlji Swisscontact

[email protected]

FisnikBajrami_bw

FISNIK BAJRAMI

Menadžer projekta FEGO

[email protected]

BlineraLeci_bw

BLINERA LECI

Službenik za praćenje i merenje rezultata

[email protected]

DonikaGashi_bw

DONIKA GASHI

Vodeći fasilitator za rast B2B preduzetništva

[email protected]

MirishaheSYLA_FEGO NEW

Mirishahe Syla

Facilitator rasta tržišta

[email protected]

EgzonFejzullahu_bw

EGZON FEJZULLAHU

Facilitator za rast preduzeća i B2B preduzetništva

[email protected]

DB__7045

Samir Shahini

Facilitator rasta preduzeća

[email protected]

ShegëShkodra_bw

SHEGA SHKODRA

Fasilitator ruralnog turizma i komunikacije

[email protected]

ZanaIsmajli_bw

ZANA ISMAJLI

Vodeći fasilitator ruralnog turizma

[email protected]

DB__6838

LINDITA DAKA

Šef za finansije i administraciju

[email protected]

DB__2088X

NAZMIJE HALIMI

Službenik za računovodstvo i kadrove

[email protected]

DB__7023

AGIM MALAZOGU

Logistička podrška

[email protected]

Podsticanje zapošljavanja i
mogućnosti rasta

Projekat Podsticanje mogućnosti zapošljavanja i rasta (FEGO) ima za cilj da podstakne razvoj inkluzivnog tržišnog sistema na Kosovu kako bi se stvorilo samozapošljavanje u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma. Finansira SIDA, implementira Svisscontact.