banner-5

Podsticanje Mogućnosti za Zapošljavanje i Rast

Projekat Podsticanja Mogućnosti za Zapošljavanje i Rast (FEGO) na Kosovu finansira Švedska Agencija za Međunarodni Razvoj i Saradnju (SIDA), a sprovodi ga Swisscontact na Kosovu. Projekat ima za cilj stvaranje zaposlenja i prihoda za žene, muškarce i mlade, koji trenutno žive u siromaštvu i socio-ekonomskoj marginalizaciji. Ovo se želi postići održivim i skalabilnim rastom mikro/malih (porodičnih) preduzeća i novoosnovanih preduzeća, u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma.

FEGO primenjuje pristup razvoja tržišnih sistema (MSD), posebno fokusirajući se na olakšavanje tržišta kroz nove, inovativne poslovne modele kako bi osigurao održive promene velikih razmera u odgovarajućim sektorima. Projekat će postići svoj cilj kroz dva glavna cilja:

  1. Podsticanje rasta i razvoja mikro/malih (porodičnih) preduzeća u sektoru odeće i nameštaja i olakšavanje njihovog preduzetničkog rasta i
  2. Podrška lokalnim zajednicama koje se bave aktivnostima ruralnog turizma i njihovim mikro i malim preduzećima u razvoju ruralnog turizma.

Oba ishoda će doprineti održivijim i inkluzivnijim tržišnim sistemima, poboljšanju prihoda i produktivnosti i povećanju otvaranja radnih mesta u privatnom sektoru, čime će doprineti rešavanju visokih stopa nezaposlenosti i siromaštva u zemlji, posebno među mladima i ženama.

Swisscontact, kroz FEGO projekat, promoviše inkluzivni društveni, ekonomski i ekološki razvoj kako bi dao efikasan doprinos održivom i široko rasprostranjenom prosperitetu, nudeći priliku ekonomski i socijalno ugroženim ljudima da poboljšaju svoje živote na njihovu inicijativu.

  • Jačanje malih i mikro i start-up preduzeća, sa naglaskom na inicijative u vlasništvu žena i mladih
  • Promovisanje boljeg pristupa i povezivanja sa novim tržištima, uslugama i mogućnostima.
  • Omogućavajuće okruženje za njihov rast.
  • Razvoj novih tehničkih, finansijskih, marketinških, kontrola kvaliteta, sertifikacije, logistike
  • Nove usluge podrške razvoju poslovanja za rastuće industrije nameštaja, odevne industrije i ruralnog turizma.
arrow-blue