Šta mi radimo

Šta mi radimo

Projekat Podsticanje Mogućnosti za Zapošljavanje i Rast (FEGO) ima za cilj da podstakne razvoj inkluzivnog tržišnog sistema na Kosovu kako bi se stvorilo samozapošljavanje u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma. Projekat finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), a sprovodi Swisscontact na Kosovu.

Idemo. Sa odećom.

Projekt podržava malu i mikro-proizvodnju nameštaja i odevnih proizvoda za izvozna i lokalna tržišta. Olakšava rast u ovim sektorima, jačajući usluge podrške i omogućavajući okruženje potrebno za rast mikro i malih preduzeća.

Nadalje, omogućava ovim mikro i malim preduzećima da postanu otporniji i sigurniji pristup lokalnim i izvoznim tržištima i jačaju njihove tržišne veze sa ključnim prodajnim mestima, uključujući kanale online prodaje i izvoznicima, sa jakim fokusom na poslovne mreže dijaspore – čineći ih delom ukupnog lanca vrednosti.

Pročitajte više

Idemo. Sa seoskim turizmom.

Projektne intervencije su usmerene na podršku lokalnim zajednicama koje žive u ruralnim područjima. Njihova mikro i mala preduzeća bave se aktivnostima ruralnog turizma i osiguravaju da one doprinose povećanom lokalnom ekonomskom razvoju zajednica.

Cilj mu je razvoj iskustava u ruralnom turizmu, jačanje postojećih mikro/malih preduzeća ruralnog turizma, promovisanje pojave start-up preduzeća koji slede njihov primer ili dopunjuju njihovu ponudu pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja, prevoza, tradicionalne proizvodnje hrane, prodaje, odnosno zanatska proizvodnja, učešće u tradicionalnim obredima ili narodno-umetničkim manifestacijama, i aktivnosti u prirodi tokom cele godine.

 

Pročitajte više

Idemo. Sa nameštajem.

Projekt podržava malu i mikro-proizvodnju nameštaja i odevnih proizvoda za izvozna i lokalna tržišta. Olakšava rast u ovim sektorima, jačajući usluge podrške i omogućavajući okruženje potrebno za rast mikro i malih preduzeća.

Nadalje, omogućava ovim mikro i malim preduzećima da postanu otporniji i sigurniji pristup lokalnim i izvoznim tržištima i jačaju njihove tržišne veze sa ključnim prodajnim mestima, uključujući kanale online prodaje i izvoznicima, sa jakim fokusom na poslovne mreže dijaspore – čineći ih delom ukupnog lanca vrednosti.

Pročitajte više

Podsticanje zapošljavanja i
mogućnosti rasta

Projekat Podsticanje mogućnosti zapošljavanja i rasta (FEGO) ima za cilj da podstakne razvoj inkluzivnog tržišnog sistema na Kosovu kako bi se stvorilo samozapošljavanje u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma. Finansira SIDA, implementira Svisscontact.