O nama

Podsticanje Mogućnosti za
Zapošljavanje i Rast

Otkrijte više

Šta mi radimo

Podsticanje Mogućnosti za
Zapošljavanje i Rast

Otkrijte više
Prev
Next

O FEGO

Projekat Podsticanja Mogućnosti za Zapošljavanje i Rast (FEGO) na Kosovu
finansira Švedska Agencija za Međunarodni Razvoj i Saradnju (SIDA), a sprovodi ga Swisscontact na Kosovu.

Publications

Podsticanje zapošljavanja i
mogućnosti rasta

Projekat Podsticanje mogućnosti zapošljavanja i rasta (FEGO) ima za cilj da podstakne razvoj inkluzivnog tržišnog sistema na Kosovu kako bi se stvorilo samozapošljavanje u sektorima odeće, nameštaja i ruralnog turizma. Finansira SIDA, implementira Svisscontact.