Odeća

Projektne intervencije su usmerene na dve linije delovanja:

  • Prvo, usmeren je ka omogućavanju održivog rasta mikro i malih proizvodnih preduzeća u sektoru nameštaja i odeće.

Projekat podržava mala i mikro-proizvodnja nameštaja i odevnih proizvoda za izvozna i lokalna tržišta. Olakšava rast u ovim sektorima, jačajući usluge podrške i omogućavajući okruženje potrebno za rast mikro i malih preduzeća. Štaviše, omogućava ovim mikro i malim preduzećima da postanu otporniji i sigurniji pristup lokalnim i izvoznim tržištima i jačaju njihove tržišne veze sa ključnim prodajnim mestima, uključujući kanale prodaje na mreži i izvoznike, sa jakim fokusom na poslovne mreže dijaspore – tako što deo ukupnog lanca vrednosti. Projekat na taj način olakšava i pokreće promene tržišnog sistema i podržava mala i mikro-proizvodna preduzeća da pristupe uslugama, tehnologijama i tehničkoj podršci koja im je potrebna da povećaju dizajn, kvalitet, kvantitet i kontinuitet svoje ponude kao odgovor na potrebe i zahteve tržišta .

  • Drugo, usmeren je ka olakšavanju preduzetničkih inicijativa oko novih proizvoda i usluga oko tržišta između preduzeća, doprinoseći rastu tržišta i kompanija u sektoru nameštaja i odeće.

Projekat olakšava inicijative za razvoj preduzetništva oko početnika i nedavno osnovanih preduzeća. Podržava poslovne inicijative oko novih proizvoda i usluga uglavnom, ali ne ograničavajući se na, među-poslovni (B2B) tržišta. Fokusira se na podršku inicijativama preduzetništva koje se bave potražnjom mikro i malih proizvodnih preduzeća u odabranim sektorima, u funkciji potražnje i potreba njihovih kupaca/distributera, i/ili mogućih (digitalnih) kanala direktnog marketinga. Za sprovođenje ovih intervencija angažuje lokalne partnerske organizacije specijalizovane za preduzetničke inicijative. Olakšava rast preduzetništva podržavajući mlada preduzeća i start-up sa proizvodima/uslugama koji su od suštinskog značaja za rast makro/malih proizvodnih preduzeća, pomažući im da unaprede svoje poslovno znanje; izgradnja njihovih tehničkih, preduzetničkih, marketinških, logističkih i kapaciteta upravljanja kvalitetom; unapređenje njihovog (novog) poslovnog razvoja; i uspostavljanje potrebnih veza u lancima vrednosti i tržišnim mrežama. Projekat takođe uključuje aktere iz dijaspore i mreže kao izvor znanja za promovisanje rasta privatnog sektora na Kosovu.

  • Podsticanje rasta i razvoja mikro/malih (porodičnih) preduzeća u sektoru odeće i nameštaja i omogućavanje njihovog preduzetničkog rasta:
  • Poboljšan pristup uslugama i opremi
  • Poboljšan kvalitet i proizvodni kapaciteti
  • Poboljšane tržišne veze i pristup B2B mrežama i uslugama za rast njihovog poslovanja
  • Poboljšan marketing, prodaja, brendiranje i digitalizacija.
  • Umrežavanje, razmena vršnjaka, podučavanje i mentorstvo.